Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Atölyesi

Eğitim sistemimizin ezbere dayalı bir yapısı vardır. Olaylara, konulara değişik bakış açısı getirebilecek unsurları taşımamaktadır. Öğrenme süreçlerini etkili kılmak, ezberden uzaklaşmayı, olaylar arası bağlantı kurarak değerlendirmeyi beraberinde getirecektir.

“Oyun ve Tiyatro Pedagojisi” kendi özgün yapısı gereği iki şeyi öncelikle hedefler:

Bireyin kendini olmuş bir varlık olarak görmesini değil, oluşmakta olan bilincini yeşertmeyi amaçlar.
Bireyin kendisini oluşturma sürecinde ‘yaratıcılık” yollarını açar.

Sürekli öğrenen ve öğrendiğini başkalarıyla paylaşabilen bireyler yaratmak bu çalışmanın merkezinde olan bir yaklaşım biçimi olmalıdır.

Yapılacak eğitim yukarıda söz konusu edilen hedeflere ulaşmamıza yardım edecektir. Bu bağlamda “Oyun ve Tiyatro Pedagojisi” şu açılardan katılımcılara faydalı olacaktır:
Kendini sanatsal alanda yeniden keşfeden bireyin motivasyonunu yükseltmek.
Birlikte çalıştığı insanlara karşı bakış açısı geliştirmek ve değiştirmek.
Kendinde var olan yaratıcılığın farkına varmak. Birlikte çalışacağı çocuklarda da bu yaratıcı yanları tetiklemek.
İçten dışa, dıştan içe doğru deneyim aktarımının farkına varmak: Bu zaten kendiliğinden gerçekleşir. Kendiliğinden olan, atölyede bilinç düzeyine çıkarılır. Unutulmamalı; farkındalık önemli bir uyarandır.
Oyunun ve tiyatronun araçlarını kullanmayı öğrenerek çocuklarla daha etkili bir etkileşim evreni yaratmak.

12 saatlik sıkıştırılmış bir “Oyun ve Tiyatro Pedagojisi” atölyesinde hedeflenen temel konular şöyle sıralanabilir.

Bireyin kendisini tanıyabilmesi.
Kendini ifade edebilmesi.
Yaratıcılığını geliştirebilmesi.
Empati kurabilmesi.
İletişim becerilerini geliştirmesi.
Etkileşim bir çalışmanın hedef kitleye ulaşmasının tek etkili yoludur. Etkileşim aslında her çalışmanın ruhudur.
Etkileşimin beden dili ile desteklenmesi.
Yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik nesnelerle ve edebiyatla ilgili çalışmalar.
Doğaçlama yapma yeteneğini geliştirme.
Doğaçlamanın farklı oyun ve alıştırma formlarıyla ilişkisi ve kullanımı.
Oyun ve oyun türlerini anlama, hangi oyunun nerede ve nasıl kullanılacağını kavrama.
Tiyatro ve oyun ilişkisi.
Gurup dinamiğini anlama ve değiştirme.
Model çalışma örneği olarak materyal oyunları ve alıştırmaları.

Eğitmenler

A. Kadir Çevik
Sevda Çevik

Katılım ve Süreç
Eğitim hem oyuculara hem de eğitim alanında çalışan herkesin katılımına açıktır. Azami katılımcı sayısı 20 kişiden oluşmaktadır.
Katılım için herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir.
Eğitim 10-11 Şubat (Cumartesi-Pazar) günleri, 11.00-18.00 saatleri arasında ve her gün 6 saat olacak şekilde gerçekleşecektir.
Kayıt için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Akabinde size tarafımızdan dönüş sağlanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi ve Sorularınız için:
GSM: 0535 956 40 91