Solo Performans Atölyesi

Eğitmenler: Sercan Özinan ve Ece Çelikçapa Özinan

Atölyenin Amacı/İçeriği: Bu atölye çalışması profesyonel-yarı profesyonel oyunculuk yapan katılımcılara açıktır. Atölye çalışmasında fiziksel aksiyonların bedensel yaratım sürecine odaklanılacaktır. Egzersiz ve etütlerde Jerzy Grotowski, Vsevolod Meyerhold, Joseph Chaikin ve Eugenio Barba’nın çalışmalarına yer verilecek olup, katılımcılar atölye sonunda fiziksel tiyatro üzerine fikir edinmiş ve bu yöntemle üretilmiş bir gösterime hazırlık yapmış olacaklardır.
Atölyede oyuncular; fiziksel yeteneklerini, hayal güçlerini, ifade yaratma ve biçimlendirme kapasitelerini araştırılacaklardır. Fiziksel aksiyonlar; bir dizi mekân, ritim, hacim, direnç, karşıtlık, renkler vb. üzerinde doğaçlanarak çeşitli şekillerde tekrarlanmak üzere birbirine bağlanacaktır. Katılımcıların aksiyonları sabitlendikten sonra bir metinle karşı karşıya getirilecek olup böylece metin ve fiziksel aksiyonlar birbiriyle alışveriş içerisine sokulacaktır.

Atölyenin Tarihi: 20-21 Temmuz

Eğitimin Süresi: 4’er saat

Kontenjan: 15 katılımcı