Yaratıcı Drama Atölyesi

Eğitim Hakkında

Yaratıcı drama, doğaçlama, rol yapma vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, grup çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması ve canlandırması olarak tanımlanabilir.

Yaratıcı drama çalışmalarının genel amacı, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, ifade ve hayal gücünü geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Yaratıcı drama, başta tiyatro olmak üzere ana sanat dallarının tümüyle ve birçok farklı alanla ilişkilendirilebilir, katılımcılarının bireysel gelişimini çok yönlü şekilde destekler.

Eğitimin Amaçları

 • Yaratıcı Drama Atölyesi çocukların;
 • Demokratik tutum ve davranış geliştirmelerini,
 • Grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazanmalarını ve işbirlikçi eyleme geçme becerisi geliştirmelerini,
 • Oyunlar ve hikayeler içinde neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini,
 • Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini,
 • Sorgulayabilmelerini ve kendilerini özgürce ifade edebilmelerini,
 • Estetik bir bakış açısı kazanmalarını,
 • Kendi imge dünyalarını keşfe çıkmalarını, duyuları aracılığıyla hikayeler ile bağ kurmalarını ve atölyenin sonunda tüm bu öğrenilen teknikleri uygulayıp, hikaye anlatmanın özgürlüğüyle tanışmalarını amaçlamaktadır.
 • Yaratıcı Drama Eğitim Koordinatörü

  Bekir Aşçı

  Eğitimler alanında uzman oyuncu ve DasDas Akademi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.

  Kayıt ve Eğitim Süreci

 • Sınıf kontenjanı 15 katılımcı ile sınırlıdır, talebe göre ek sınıflar açılabilir.
 • Kaydınızı oluşturmak için aşağıda yer alan başvuru formunu doldurunuz. Başvurunuz otomatik olarak sisteme girmiş olacaktır. Daha sonra telefon yolu ile sizlerle iletişime geçilerek, kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
 • Alternatif olarak kaydınızı yüz yüze görüşmeye geldiğinizde de yapabilirsiniz.
 • Sınıflar yaş grupları dikkate alınarak oluşturulacaktır.
 • Eğitimler, haftada bir gün ve günde minimum 60 dk olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Yaratıcı Drama Atölyesi 09 Ekim Mart Cumartesi günü başlayacaktır.


 • Ayrıntılı bilgi için: 0535 956 40 91