Yaratıcı Drama

Eğitmen: Esra Kucur

Atölyenin Amacı/İçeriği: Yaratıcı drama atölyesinde; başta tiyatro olmak üzere pek çok sanat disiplininden faydalanarak katılımcıların yaratıcılıklarını keşfetmelerine, iletişim becerilerini güçlendirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Doğaçlama, hikaye anlatma ve kurgulama, rol oynama, sahneleme gibi tiyatro tekniklerinden yola çıkarak oluşturulan çalışmalarla bireyin grupla hareket etme becerisinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yaratıcı drama atölyesinde katılımcıların,
• Kendilerini tanımaları ve doğru ifade yöntemleri geliştirebilmeleri
• Dahil oldukları gruba uyumlu bir şekilde hareket edebilme yetisi kazanmaları
• Konuları değerlendirebilmeleri ve sorgulayabilmeleri
• Sanat anlayışı ve estetik bakış açısı kazanmaları
• Oyun kurarak yaratıcılıklarını ve empati kurma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Atölye boyunca katılımcıların, atölye yürütücüsü liderliğinde doğaçlama teknikleriyle kurguladıkları hikayeler arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerine odaklanılacaktır. Yaratımda sonuçtan ziyade sürecin önemsendiği bir alanda; öğrenilen teknikler doğrultusunda sahneleme denemelerinin yapılmasına, katılımcıların grup içerisinde kendilerini özgürce ifade edebilmelerine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

6-8 Yaş 9-12 Yaş olarak iki pedagojik sınıflandırma yapılmıştır.

Atölyenin Tarihi: 8 Hafta 16 saat (8 Temmuz-31 Ağustos)

Eğitimin Süresi: Her ders 1 saat sürecektir.

Kontenjan: 15 katılımcı