31 Ocak 2024 | 21:00 | Anadolu Efes Mavi Sahne: Kreutzer Sonat